Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je Jan Šlancar, Čechova 21, 66451 Šlapanice.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely komunikace prostředníctvím kontaktního formuláře.

Zpracováváme vaše jméno, příjmení, e-mail a IP adresu po dobu dvou let, nebo do okamžiku, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro lepší kvalitu služeb webu spolupracujeme s dalším zpracovatelem, kterému mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami webu www.slancar.cz a to pouze v nezbytném rozsahu. Tímto zpracovatelem je:
Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, e-mail: info@zhotoveniwebu.cz

Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů